+420 596 927 304 ivotom@seznam.cz

Kurz odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb.

o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních

Školení a zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice – Elektrotechnik § 6, Vedoucí elektrotechnik § 7

Rozsah

1 den, 6 hodin

Obsah

Naše školení je zaměřeno na nové legislativní ustanovení dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Probíhá pod odborným vedením zkušeného lektora, revizního technika vyhrazených a určených elektrických zařízení s dlouholetou praxí, který čerpá ze svých praktických zkušeností.

Cílem školení je poskytnout účastníkům potřebné informace podle nových legislativních ustanovení, aby byli připraveni na zkoušky z odborné způsobilosti.

V rámci školení nabízíme:

 • §6 – Elektrotechnik, který je osobou s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a). Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.
 • §7 – Vedoucí elektrotechnik, který může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpisu.

Zájemci, kteří úspěšně zvládnou zkoušky z těchto paragrafů, od nás obdrží Doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, který má omezenou platnost 3 roky.

Pro §6 a §7 musíte splňovat požadavky na vzdělání a také mít potřebnou praxi.

VZDĚLÁNÍ:

 • Ukončené vzdělání ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, nebo z oblasti vzdělávání Elektrotechnika
 • Ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání. V takovém případě musí škola nebo ministerstvo školství dle NV č. 194/2022 §9 odst. 5c) potvrdit, že dané vzdělání obsahuje elektrotechniku
 • Úplná profesní kvalifikace získaná podle zákona č. 179/2006 Sb., která je zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Nebo odpovědná osoba na pracovišti může na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení stanovit, že pro daný typ činnosti je možné nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. V takovém případě musí být vystaven písemný doklad odpovědnou osobou za elektrické zařízení

PRAXE:

 • Pro §6 je minimální délka praxe stanovena podle §6 odst. 2 NV č. 194/2022. Odpovědná osoba na pracovišti zkoušeného musí doložit délku praxe v místním bezpečnostním pracovním předpisu. Účastníci kurzu mohou prokázat praxi kopií MBPP nebo potvrzením od zaměstnavatele.
 • Pro §7 je stanovena délka praxe v NV č. 194/2022 následovně: 2 roky pro E2A a E3A, 3 roky pro E1A, E2B a E3B, a 4 roky pro E1B.

V případě že nesplňujete požadavek na vzdělání a praxi, nebo si nejste jisti, neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi poradíme.

Užitečné odkazy: Zákon č. 250/2021 Sb., Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., Národní soustava kvalifikací

Poznámka

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzovací email k dokončení registrace, vyplněním formuláře s Vašimi konkrétními požadavky. Úhrada kurzu probíhá na základě námi vystavené faktury, kterou od nás obdržíte e-mailem 14 dní před zahájením kurzu. 

Během kurzu budou účastníci mít k dispozici malé občerstvení, včetně vody, kávy a čaje.

U zkoušek od Vás budeme vyžadovat tyto doklady:

 • Zaměstnané osoby:
 1. Originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v oboru elektro
 2. Potvrzení zaměstnavatele o odborné praxi
 3. Potvrzení zaměstnavatele o absolvování školení BOZP (podle §9 odst. 6 NV č. 194/2022 Sb.)
 • OSVČ a nezaměstnané osoby
 1. Originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v oboru elektro
 2. Čestné prohlášení o odborné praxi

V současné době nabízíme kurz výhradně ve formě prezenčního školení. Pokud máte zájem o možnost online výuky, prosím, dejte nám vědět. Rádi se s Vámi spojíme a individuálně domluvíme, zda je možné kurz uskutečnit v hybridní formě výuky. Jsme profesionálové ve svém oboru a rádi bychom Vám umožnili co nejlepší zkušenost ze školení.

Zajisté se naše školení stane významným krokem ve Vaší profesní kariéře a posílí Vaše odborné znalosti v elektrotechnice. Těšíme se na společné setkání a věříme, že společně dosáhneme Vašich profesních cílů. S námi budete připraveni na nové výzvy a budete mít jistotu ve svých odborných schopnostech.

Cena

1 836 Kč vč. DPH
Poznámka: 1.600,- Kč bez DPH

Místo

Ke Skalce 261/17, 708 00 Ostrava-Poruba

Cena

Stanislava Golová
Tel.: +420 736 695 970
E-mail: ivotom@seznam.cz

Vyplňte přihlášku (Kurz odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb.):