+420 596 927 304 ivotom@seznam.cz

REVIZE ELEKTRO, HROMOSVODY
INSPEKTOR NEMOVITOSTÍ OSTRAVA s.r.o.

Nefungují Vám v domě zásuvky, osvětlení nebo Vám vypadávají jističe? Obraťte se na naše revizní techniky z Ostravy. Provádíme revize elektro, revize hromosvodů, revize spotřebičů, ručního nářadí, elektrických zařízení atd. včetně navrhnutí přepěťových ochran pro zákazníky v okolí Ostravy, Frýdku-Místku, Třince, Karviné, Havířova, Českého Těšína, Opavy, Bohumína, Hlučína, Krnova, Jeseníka, Nového Jičína, Frenštátu pod Radhoštěm, Rožnova atd.

Provádíte rekonstrukci domu nebo bytu a hledáte projektanta elektro na podlahové topení a topné kabely? I s tím si poradíme a navrhneme Vám projekt na míru.

Práce revizního technika

 

  • revize domovní, venkovní elektroinstalace a průmyslových rozvodů dle ČSN 331500
  • revize hromosvodů – starších dle ČSN 341390, nových dle ČSN EN 62305
  • revize přenosných elektrických přístrojů, elektro nářadí, didaktické techniky dle ČSN 331600
  • revize elektro spotřebičů
  • odstranění porevizních závad
  • montáž a dodávka topných kabelů do okapů, podlahové vytápění, ochrana potrubí proti zamrznutí, technologické ohřevy včetně zhotovení projektové dokumentace
  • dodávka a montáž přepěťových ochran – svodiče přepětí, záložní zdroje UPS, motorgenerátory
  • měření elektrického zařízení, odběru bojleru, izolačních vlastností, odporu uzemnění
  • přezkoušení rozvodu elektroinstalace

Ceny jsou smluvní. Cenu revize ovlivňuje zejména: rozsah, složitost, existence podkladů – (tzn. existence projektová dokumentace, popř. poslední revize ), vzdálenost atd.

Revize technologického rozvaděče v základní škole na Ostravsku

Revize hromosvodu

  • Provádíme kontroly a revize hromosvodů, zemničů a jímacích soustav.
  • Pravidelnou kontrolou splníte povinnost provozovatele objektu dodržení zákonných norem.
  • V případě škodní události Vám pojišťovna nebude krátit pojistné plnění.
Co je to hromosvod?

Hromosvod neboli bleskosvod už podle názvu nám říká, že jde o zařízení určené ke svedení bleskového výboje do země. Hromosvod chrání obytné, komerční a hospodářské budovy před účinky statické elektřiny. Instalace nových hromosvodů se řídí dle předpisů ČSN EN 62305.

Části hromosvodu
1. jímací vedení – přijímá elektrické výboje
2. svod – odvádí výboj z jímací soustavy do zemniče
3. zemnič – zajistí přechod výboje do země = uzemnění

Systém ochrany majetku

Možnosti vyloučení pulzních přepětí

Zatímco vnější způsob ochrany proti atmosférickým přepětím bleskosvody je všeobecně znám, vnitřní ochrana proti přepětím je známa již méně.

Je tvořena soustavou svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran. Tato ochrana má význam v objektech, ve kterých jsou ve velké míře používána elektronická zařízení. U ochrany proti přepětí platí pravidlo, že zařízení má být chráněno plně. Vynecháním některého stupně ochrany mohou být způsobeny škody právě na nejdůležitějším zařízení, jehož porucha může následně způsobit vyšší škody než bývá škoda fyzická. Škoda pak může být vyšší než ušetřená částka za komplexní ochranu.

Plnou ochranou se rozumí kvalitně instalovaný hromosvod a vnitřní třístupňová přepěťová ochrana. Třístupňová pro­to, že není možné přepětí snížit najednou na bezpečnou úroveň.
Přepěťové ochrany jsou aplikovány dnes ve většině podniků, kde se vyskytují nákladná elektronická zařízení, která je nutno chránit a jejich eventuální porucha může mít pro podnik katastrofální nás­ledky.

Příklady aplikace :

FOSFA a.s. Poštorná
Ministerstvo vnitra, Požární učiliště Frýdek-Místek
Nemocnice Chomutov, objekt nové interny
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně – Jeseník

Přepěťové ochrany el. zařízení objektu

Problematika přepětí a jejích vlivů:
Elektromagnetické zamoření prostoru kolem nás vyplývající ze stále většího používání zářivkového osvětlení, mrazáků, kopírek, svařovacích souprav, motorů klimatizace způsobuje pulzní přepětí, které negativně ovlivňuje elektronická zařízení. Pulzní přepětí jsou ve velké míře také způsobována provozními i poruchovými jevy ve VN rozvodech, průmyslovými provozy a zejména atmosférickým vlivem až na vzdálenost 1,5 km.

Běžné napětí v síti NN je 230 V, ale v jedné hodině při normálních atmosférických podmínkách je možné změřit až 120 napěťových špiček nad 400 V, 60 špiček nad 700 V a 12 špiček větších než 1000 V. Při úde­ru blesku může přepětí 100 až 1000 kV indukčními účinky způsobit přepětí v síti až desítky kV. Z hlediska ČSN 330420 jsou slaboproudé spotřebiče zařazeny v I. kategorie přepětí (do 500 V), ostatní kance­lářské spotřebiče ve II. kategorii přepětí (do 2500 V), zařízení pev­ných rozvodů ve III. kategorii přepětí (do 4000 V).

Jistě jste se již setkali se škodlivým působením pulzního přepětí jak na PC, tak i na ostatním zařízení. Pulzní přepětí kromě přímého poškození také zdvojnásobují rychlost stárnutí elektroniky. Podle průzkumu německých pojišťoven jsou technické závady elektronických zařízení způsobeny ze 40-60 % právě pulzními přepětími.

Svodiče přepětí

Svodiče přepětí (přepěťová ochrana) jsou určeny pro ochranu elektrických zařízení a spotřebičů před účinky krátkodobých přepětí, která se vyskytují při přímém nebo nepřímém úderu blesku. Svodič toto přepětí svede do země, a tím chrání elektrické přístroje a vedení. Pro účinnou ochranu vnitřních instalací se svodiče přepětí řadí do tří stupňů, přičemž každý ze tří stupňů kaskády redukuje energii přepěťové vlny na přijatelnou mez.

Třídy svodičů přepětí:

  • třída I (B) – svodiče bleskových proudů, obvykle zkoušeny vlnou 10/350 μs. Impulzní svodové proudy až 100 kA
  • třída II (C) – svodiče přepětí pro tvar vlny 8/20 μs, varistorové svodiče pro 20 (40) kA
  • třída III (D) – svodiče přepětí pro tvar vlny 8/20 μs, varistorové svodiče pro ochranu nejcitlivějších elektronických spotřebičů, impulzní proudy do 10 kA .

Záložní zdroje UPS

UPS je záložní zdroj nepřerušovaného napájení, který zajišťuje dodávku energie v případě nestability vstupního napětí nebo při úplném výpadku elektrické sítě. Zdroj je nejčastěji napojen na telekomunikační a počítačové zařízení a další, u kterých je výpadek nežádoucí (zdravotnictví, doprava, ozbrojené složky). UPS tak chrání i citlivá data, abyste si je mohli zálohovat.

Zdroj UPS funguje na principu akumulátoru a vydrží několik minut až hodit podle aktuální kapacity akumutáloru a velikosti zatížení.

Jelikož je elektronické a počítačové vybavení není zrovna levnou záležitostí, stává se UPS zdroj nezbytnou částí.

Ochrana před náledím

Motorgenerátory

Motorgenerátory (rotační měnič) jsou zařízení používané jako záložní zdroje energie určené pro dlouhodobější dodávky energie (hodiny až dny). Motorgenerátory naleznete hlavně v odvětvích, kde výpadek elektrické energie může ohrozit zdraví – nemocnice, záchranné složky, policie, doprava.

Ve výrobních podnicích a v energeticky nadměrně zatížených provozech má výpadek negativní dopad na výrobní zařízení a ztrátu kvůli přerušení výroby. Bez monogenerátoru se již neobejdou obchodní domy, bankovní a finanční instituce, odbavovací haly, které poskytují přímé služby zákazníkům. Rotační měnič je instalován tak, aby tento úsek zvládl překlenout nárazovou spotřebou energie .

Topné kabely

Domovní instalace
Ochrana před náledím
Ochrana okapů
Ochrana potrubí
Odporové kabely