+420 596 927 304 ivotom@seznam.cz

Kurz pro revizní techniky plynových zařízení
dle NV č. 191/2022 Sb.

Přípravný kurz ke zkoušce na TIČR

Staňte se expertem na revize v oblasti plynových zařízení a získejte nezbytné znalosti pro úspěšné a bezpečné provádění revizí dle aktuálních nařízení vlády.

Termín

5/2024 – přesné datum bude upřesněno

Rozsah

2 dny, 14 hodin

Obsah

Náš kurz pro revizní techniky plynových zařízení v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb. a NV č. 191/2022 Sb. Vás připraví, jak provádět zkoušky na zařízení, provozní a výchozí revize a kontroly plynových zařízení. Získáte komplexní přehled platných právních předpisů, včetně nařízení vlády, s důrazem na technologické postupy, přípravu na revizi a vyhotovení revizní zprávy. Poskytne Vám klíčové znalosti a dovednosti pro úspěšné absolvování zkoušky na TIČR.

Co se dozvíte v kurzu:

1. Základní předpisy:

 • Zákon č. 250/2021 Sb.: Stručný přehled a změny
 • Nařízení vlády č. 191/2022 Sb.: Plný rozsah plynových zařízení
 • Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.: Informační technické zásady
 • Nařízení vlády č. 193/2022 Sb.: Zdvíhací zařízení (stručná informace)
 • Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.: Elektrická zařízení (stručná informace)

2. Rozdělení plynových zařízení dle NV č. 191/2022 Sb.:

 • Výchozí revize, provozní revize, kontroly zařízení a zápis z nich.

3. Kvalifikace osob provádějících kontrolu dle NV č. 191/2022 Sb.:

 • Odborná způsobilost revizních techniků plynových zařízení, osvědčení a oprávnění.

4. Povinnosti revizního technika

5. Zkoušky zařízení:

 • Příprava a technologické postupy zkoušek.
 • Technologické postupy a příprava výchozích revizí, srovnání s provozními revizemi.
 • Příprava provozních revizí a jejich technologické postupy.

6. Vyhotovení revizních zpráv:

 • Identifikace nedostatků v revizních zprávách.

7. Vypracované testové otázky dle požadovaných rozsahů.

Flexibilita výuky: I když se standardně zaměřujeme na Obecný test a nejčastější rozsahy F1, G1, F2, G2, F3, G3, E2 a F6, jsme flexibilní a ochotni přizpůsobit se vašim konkrétním požadavkům, zahrnující všechny rozsahy od A1 po H.

Chceme, aby pro vás byla skutečně zajímavá a interaktivní. Po odeslání přihlášky vás kontaktujeme s žádostí o zaslání cvičného technologického postupu revize nebo zkoušky, cvičné revize a tlakové zkoušky (dobrovolné). Stačí jedna z každé skupiny, například tlaková zkouška F1 nebo revize výchozí/provozní z G2. Veškerá osobní data z dokumentů začerníte, abychom respektovali vaše soukromí. Vaše spolupráce nám umožní lépe porozumět konkrétním situacím, s nimiž se setkáváte, a přizpůsobit školení tak, aby bylo užitečné pro Vaši praxi revizního technika.

Užitečné odkazy: Zákon č. 250/2021 Sb., Nařízení vlády č.191/2022 Sb., TIČR

Zkouška

Pro účast na zkoušce musí uchačet podat přihlášku prostřednictvím webových stránek Technické inspekce ČR (www.tirc.eu). Zkoušky se provádějí na pobočkách Technické inspekce ČR.

Poznámka

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o přijetí na kurz. Úhrada kurzu probíhá na základě námi vystavené faktury, kterou od nás obdržíte e-mailem cca 14 dní před zahájením kurzu.

Během kurzu budou účastníci mít k dispozici malé občerstvení.

Informace ke zkouškám TIČR

Jak získat osvědčení: Žadatelem o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení může být pouze fyzická osoba, která:

DOSÁHLA: ke dni zkoušky z odborné způsobilosti věku 18 let, je plně svéprávná, zdravotně způsobilá k vykonávaným činnostem

DOLOŽÍ: odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení, odbornou praxi v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení, osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů

 • platnost osvědčení je 5 let ode dne jeho udělení
 • zkouška z odborné způsobilosti se vykonává u pověřené organizace a skládá se z písemné a ústní části

Praxe a vzdělání pro revize:

Úplné střední odborné strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru s maturitní zkouškou z oborů: 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 37 Doprava a spoje, 39 Speciální a interdisciplinární obory a 2 ROKY PRAXE NEBO vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru a 1 ROK PRAXE

Cena

4 477 Kč vč. DPH
Poznámka: 3.700,- Kč bez DPH

Vyplňte přihlášku: